Идеята, която развиваме за Искандската къща е следната:

По време на десетте активни дни на фестивала (28-ми май - 8 юни):

Исладнските артисти ще бъдат насърчени да създават една Акумулираща излобжа (тоест растяща всеки ден). Те ще идват в пространството и щте градят, редят, използват пространството като работилница, с цел до 10-ти юни да създадат цялостна изложба, която е направена в България  -  MADE IN BULGARIA…

Този материал, който те развиват е тяхната рефлекция и контакт с България, един артистичен дневник, проследяващ техните впечатления, мисли, идеи,п ревърнати в изкуство чрез различен и най-достъпен за тях медиум.

Залата може да бъда отворена за публика всеки ден... като предоставя на зрителите възможността да влязат в директен контакт с артистите, както и да наблюдават промените и трансформацията на пространството ежедневно.

На 17-ти юни - Националния ден на Исландия, ще бъде представено видео от всички участници в DOMA Arts Festival, наречено WE ARE ALL ICELANDERS.

Тази инициатива е впоследствие на проект, който се случи в Исландия през 2006, наречен WE LOVE ISLAND  - с мое участие.