Модулът ДОМА Дискусии има за цел да срещне публиката с участващите художници и културни мениджъри от нордическите страни, да създаде диалог и да представи изкуството в региона в по-широк контект. Модулът ще включва срещи и разговори с художници, на които публиката ще добие по-широка представа за тяхната работа и средата, в която работят. Посетителите на фестивала ще могат да се срещнат с автори като Макоде Линде, Шоплифтер, Теему Меки, Могенс Якобсен, Улоф Ластхейн и др. Един от акцентите в модула е дискусия за независимите арт пространства в България и Нордски регион, на която ще бъдат показани и дискутирани различни примери, ще се обменят опит и добри практики и ще се обсъжда основополагащата роля на тези пространства за културната сцена - изграждането на нови публики, представяне на млади автори и алтернативна култура.